Polityka Prywatności

Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Tycel Marcin P.P.H.U "ART-CONSEPT", ul. Średzka 95, 55-320 Chomiąża, NIP 9131016319, [zwany dalej administratorem].

 

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia/umowy.
   

 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej i informatycznej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
   

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   

 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 2.
   

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
   

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
   

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres niezbędny do zakończenia obowiązywania umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 2.

© ART-CONSEPT by REDPROJEKT ∵ 2022